Wie onderschrijven de richtlijn?

De richtlijn kunstenaarshonoraria wordt breed gedragen en middels een ‘convenant’ onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk.

Initiatiefnemers zijn:
Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars
Kunstenbond
Vereniging Platform Beeldende Kunst
en De Zaak Nu, de belangenbehartiger namens
meer dan 80 presentatie-instellingen.

Daarnaast hebben inmiddels meer dan 30 (kunst)musea de richtlijn onderschreven:
Stedelijk Museum Amsterdam
Van Abbemuseum Eindhoven
Bonnefantenmuseum Maastricht
Kröller-Müller Museum Otterlo
Centraal Museum Utrecht
Groninger Museum
Van Goghmuseum Amsterdam
Mauritshuis Den Haag
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
Stedelijk Museum Schiedam
Dordrechts Museum
Rijksmuseum Twenthe Enschede
TwentseWelle Enschede
Schunck Heerlen
Museum Arnhem
Museum Het Valkhof Nijmegen
Museum De Lakenhal Leiden
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Leiden
Nederlands Fotomuseum Rotterdam
Nationaal Museum voor Wereldculturen
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Kunsthal KAdE Amersfoort
Museum Catharijneconvent Utrecht
Kranenburgh Bergen
Watersnoodmuseum Ouwerkerk
Fries Museum Leeuwarden
Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden
Museum De Domijnen Sittard
Oude Kerk Amsterdam
Het Nieuwe Instituut Rotterdam
Villa Zebra Rotterdam

Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, Stroom, het centrum voor beeldende kunst en architectuur Den Haag, en het private Fonds 21 onderschrijven en ondersteunen de richtlijn in de praktijk van de beoordeling van aanvragen. Ook de Amsterdamse kunstraad onderschrijft de richtlijn en stelt dat deze verplicht gesteld moet worden voor elke kunstenplaninstelling die met beeldend kunstenaars werkt.