Kunstenaarshonorarium

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Op deze website staan de richtlijn en het rekenmodel en de checklist die daar onderdeel van uitmaken. Read English version here: Guideline artists’ fees | Reader’s guide to Guideline artist’s fees

De richtlijn kunstenaarshonoraria wordt breed gedragen en middels een ‘convenant’ onderschreven door meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland. Kijk hier voor een recent overzicht van de partijen die de richtlijn volgen.

De richtlijn is ontwikkeld door De Zaak Nu, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars, Kunstenbond en Vereniging Platform Beeldende Kunst. Meer informatie vindt u in de leeswijzer.

Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage kan hier worden aangevraagd.

Onderstaande calculator volgt de richtlijn en geeft een indicatie van het honorarium per kunstenaar en per tentoonstelling.

 

Calculator