Calculator

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Op deze website staan de richtlijn en het rekenmodel en checklist die daar onderdeel van uitmaken. Meer informatie vindt u in de leeswijzer.

De richtlijn kunstenaarshonoraria wordt breed gedragen door meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland en middels een ‘convenant’ onderschreven. De richtlijn is ontwikkeld door De Zaak NuBeroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars, Kunstenbond en Vereniging Platform Beeldende Kunst.
Kijk hier voor een recent overzicht van de partijen die de richtlijn volgen.

Onderstaande calculator volgt de richtlijn en geeft een indicatie van het honorarium per kunstenaar en per tentoonstelling.


Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een reglement dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Deze bijdrage kan hier worden aangevraagd.