Calculator

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Op deze website staan de richtlijn en het rekenmodel en checklist die daar onderdeel van uitmaken. Meer informatie vindt u in de leeswijzer.

De richtlijn kunstenaarshonoraria wordt breed gedragen en middels een ‘convenant’ onderschreven door tientallen musea, door De Zaak Nu namens meer dan 80 presentatie-instellingen en door Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars, Kunstenbond en Vereniging Platform Beeldende Kunst namens beeldend kunstenaars. Kijk hier voor een recent overzicht.

Onderstaande calculator volgt de richtlijn en geeft een indicatie van het honorarium per kunstenaar en per tentoonstelling.