Rekenmodel minimumbeloningen

Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling

De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.

Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) Vaste productie-vergoeding
Deelprestatie 1 en 2 samen
Periodieke gebruiks­-vergoeding (bedrag per maand)
Deelprestatie 4
Solo Nieuw werk 7193 554
Aanpassing bestaand werk 2767 554
Bestaand werk 554 554
Duo Nieuw werk 3991 306
Aanpassing bestaand werk 1534 306
Bestaand werk 306 306
Groep van 3 kunstenaars Nieuw werk 2828 218
Aanpassing bestaand werk 1087 218
Bestaand werk 218 218
Groep van 4 kunstenaars Nieuw werk 2214 171
Aanpassing bestaand werk 851 171
Bestaand werk 171 171
Groep van 5 kunstenaars Nieuw werk 1831 141
Aanpassing bestaand werk 705 141
Bestaand werk 141 141
Groep van 6 kunstenaars Nieuw werk 1568 121
Aanpassing bestaand werk 603 121
Bestaand werk 121 121
Groep van 7 kunstenaars of meer Nieuw werk 1438 111
Aanpassing bestaand werk 554 111
Bestaand werk 111 111


De bedragen in dit rekenmodel gelden voor 2022.

Calculator