Rekenmodel minimumbeloningen

Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling

De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.

Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) Vaste productie-vergoeding
Deelprestatie 1 en 2 samen
Periodieke gebruiks­-vergoeding (bedrag per maand)
Deelprestatie 4
Solo Nieuw werk 8436 649
Aanpassing bestaand werk 3245 649
Bestaand werk 649 649
Duo Nieuw werk 4680 359
Aanpassing bestaand werk 1800 359
Bestaand werk 359 359
Groep van 3 kunstenaars Nieuw werk 3316 255
Aanpassing bestaand werk 1275 255
Bestaand werk 255 255
Groep van 4 kunstenaars Nieuw werk 2587 200
Aanpassing bestaand werk 999 200
Bestaand werk 200 200
Groep van 5 kunstenaars Nieuw werk 2147 165
Aanpassing bestaand werk 827 165
Bestaand werk 165 165
Groep van 6 kunstenaars Nieuw werk 1840 141
Aanpassing bestaand werk 707 141
Bestaand werk 141 141
Groep van 7 kunstenaars of meer Nieuw werk 1687 130
Aanpassing bestaand werk 649 130
Bestaand werk 130 130


De bedragen in dit rekenmodel gelden voor 2024.

Calculator