Rekenmodel minimumbeloningen

Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling

De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.

Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) Vaste productie-vergoeding
Deelprestatie 1 en 2 samen
Periodieke gebruiks­-vergoeding (bedrag per maand)
Deelprestatie 4
Solo Nieuw werk 7104 547
Aanpassing bestaand werk 2733 547
Bestaand werk 547 547
Duo Nieuw werk 3941 302
Aanpassing bestaand werk 1515 302
Bestaand werk 302 302
Groep van 3 kunstenaars Nieuw werk 2793 215
Aanpassing bestaand werk 1074 215
Bestaand werk 215 215
Groep van 4 kunstenaars Nieuw werk 2187 169
Aanpassing bestaand werk 841 169
Bestaand werk 169 169
Groep van 5 kunstenaars Nieuw werk 1808 139
Aanpassing bestaand werk 697 139
Bestaand werk 139 139
Groep van 6 kunstenaars Nieuw werk 1549 119
Aanpassing bestaand werk 595 119
Bestaand werk 119 119
Groep van 7 kunstenaars of meer Nieuw werk 1421 110
Aanpassing bestaand werk 547 110
Bestaand werk 110 110


In dit rekenmodel hebben van 1 januari 2021 t/m 25 februari 2021 bedragen gestaan die niet geheel correspondeerden met de indexatie van het minimumloon. Per 26 februari zijn de bedragen in het rekenmodel verhoogd met een additionele 0,815%. In totaal bedraagt de indexatie per 1 januari 2021 daarmee 2,715%.

Calculator