Rekenmodel minimumbeloningen

Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling

De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.

Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) Vaste productie-vergoeding
Deelprestatie 1 en 2 samen
Periodieke gebruiks­-vergoeding (bedrag per maand)
Deelprestatie 4
Solo Nieuw werk 7426 572
Aanpassing bestaand werk 2856 572
Bestaand werk 572 572
Duo Nieuw werk 4120 316
Aanpassing bestaand werk 1584 316
Bestaand werk 316 316
Groep van 3 kunstenaars Nieuw werk 2919 225
Aanpassing bestaand werk 1123 225
Bestaand werk 225 225
Groep van 4 kunstenaars Nieuw werk 2286 176
Aanpassing bestaand werk 879 176
Bestaand werk 176 176
Groep van 5 kunstenaars Nieuw werk 1890 145
Aanpassing bestaand werk 728 145
Bestaand werk 145 145
Groep van 6 kunstenaars Nieuw werk 1619 124
Aanpassing bestaand werk 622 124
Bestaand werk 124 124
Groep van 7 kunstenaars of meer Nieuw werk 1485 115
Aanpassing bestaand werk 572 115
Bestaand werk 115 115


De bedragen in dit rekenmodel gelden voor 2023.

Calculator