FAQ

Wat is het kunstenaarshonorarium?

Wat berekent de calculator?

Waarop is de berekening van het minimum honorarium gebaseerd?

Geldt het honorarium volgens de richtlijn per kunstenaar of per werk?

Hoe moet een honorarium voor een performance worden berekend?

Hoe moet een honorarium voor een kort event, zoals een lezing of workshop, worden berekend?

Hoe moet een honorarium voor onderzoek of een residency worden berekend?

Hoe bereken ik een honorarium voor een permanente tentoonstelling?

Hoe bereken ik het honorarium voor een kunstenaarsduo of kunstenaarscollectief?

Wat wordt volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria verstaan onder nieuw werk?

Hoe moet het honorarium worden berekend bij een combinatie van verschillende typen werk, zoals bestaand werk en nieuw werk?

Moet voor het exposeren van werk uit de eigen (museum)collectie of uit een collectie van derden ook een honorarium aan de kunstenaar worden betaald?

Geldt de richtlijn voor verkooptentoonstellingen?

Kan ik een kunstenaar minder betalen dan de bedragen in de richtlijn?

Kan ik compensatie voor het honorarium aanvragen?

Is het honorarium volgens de calculator exclusief of inclusief BTW?

Calculator