Compensatie voor instellingen

Beeldende kunstinstellingen in Nederland die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Dat kan via het ‘experimenteerreglement’. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld.

Organisaties die de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50 procent betalen, komen in aanmerking voor een financiële stimulans. Hierbij geldt dat bij een hoger percentage een hogere bijdrage wordt gegeven: bij 50 procent is de bijdrage 30 procent, bij 70 procent is die 40 procent, en als de richtlijn voor 100 procent wordt toegepast, kan 50 procent van het overeengekomen honorarium vergoed worden. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50 procent van de normbedragen zoals die in de richtlijn worden genoemd. De bijdrage kunt u  uitrekenen via deze online calculator.

Calculator