Compensatie voor instellingen

Beeldende kunstinstellingen in Nederland die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds via de tijdelijke regeling Kunstenaarshonorarium. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld, als onderdeel van het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

Calculator