Rekenmodel minimumbeloningen

Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling

 
De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke  gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.

Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) Vaste productie-vergoeding
Deelprestatie 1 en 2 samen
Periodieke gebruiks­-vergoeding (bedrag per maand)
Deelprestatie 4
Solo Nieuw werk 6741 519
Aanpassing bestaand werk 2593 519
Bestaand werk 519 519
Duo Nieuw werk 3740 287
Aanpassing bestaand werk 1438 287
Bestaand werk 287 287
Groep van 3 kunstenaars Nieuw werk 2650 204
Aanpassing bestaand werk 1019 204
Bestaand werk 204 204
Groep van 4 kunstenaars Nieuw werk 2075 160
Aanpassing bestaand werk 798 160
Bestaand werk 160 160
Groep van 5 kunstenaars Nieuw werk 1716 132
Aanpassing bestaand werk 661 132
Bestaand werk 132 132
Groep van 6 kunstenaars Nieuw werk 1470 113
Aanpassing bestaand werk 565 113
Bestaand werk 113 113
Groep van 7 kunstenaars of meer Nieuw werk 1348 104
Aanpassing bestaand werk 519 104
Bestaand werk 104 104

 

Calculator